V SOUČASNÉ DOBĚ POSKYTUJEME POUZE DLOUHODOBÉ POBYTY - KAPACITA JE MOMENTÁLNĚ VYČERPANÁ!

PROVOZ 

Naše apartmány jsou v provozu celoročně.
O vánocích od 24. - 26. 12. pobyty neposkytujeme.
V TOP sezoně (červen - červenec - srpen) jsou možné jen TÝDENNÍ POBYTY.
Našim věrným zákazníkům bude při každém dalším pobytu poskytnuta sleva 10%.
Nástup na ubytování pro týdenní pobyty nejdříve od 16:00, odjezd do 10:00 hod. Ostatní pobyty po domluvě.

Pobyt DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ není s ohledem na možnosti objektu a hygienické požadavky ostatních hostů možný. 

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Pro závaznou rezervaci je nutné uhradit zálohu 50% ceny pobytu do 5 dnů od potvrzení rezervace emailem (případně telefonicky či zasláním sms zprávy). Doplatek 50 % je zákazník povinen uhradit nejpozději 1 měsíc před 1. dnem nástupu na pobyt. Nedodrží-li zákazník platební podmínky, nevstoupí smluvní vztah v účinnost a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům. Uhrazená záloha bude vrácena dle storno podmínek. 

Kauce
Nejpozději 10 dnů před plánovaným příjezdem je nutné uhradit vratnou kauci 1.500 Kč/apartmán, v případě Silvestra 3.000 Kč/apartmán. Tato bude vrácena po bezproblémovém převzetí apartmánu ubytovatelem při předání klíčů.

Po ukončení každého pobytu prosíme o provedení základního závěrečného úklidu.
Ubytovatel není plátce DPH.
Po závazné rezervaci pobytu budou na e-mail zaslány Všeobecné obchodní a storno podmínky.

STORNO PODMÍNKY

0 - 10 dnů včetně před 1. dnem pobytu se částka nevrací.
V individuálních případech je možné domluvit náhradní termín čerpání během následujících 6 -12 měsíců. 

V ostatních případech se vrací 70 % z uhrazené částky.

Nedostavení se: 100% z ceny pobytu

Předčasné ukončení ubytování je 100% z nečerpaných služeb. 

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si ubytovatel vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění apartmánu.